Factors Increasing the Public Role of Women in Karia


Creative Commons License

Cluzeau F.

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi CEDRUS, vol.9, pp.197-218, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract: When one thinks of ancient Greek women, the first image that comes to mind is that of the upper class women of Athens, the cultural center of the Greek world in the classical period, from where the vast majority of the sources and the ancient opinions have survived today. However, this immediate image of Athenian women’s lives being restricted to the oikos was idealized by male authors and does not portray all women even within Athens. Although the richness of Athenian sources in comparison to many other cities and periods has often tempted researchers to focus on Athenian women, it is clear that all Greek women cannot be considered in a single polis and period. Karia, for instance, is a pretty remarkable region by showing that women’s lives not only extended beyond the oikos (home), but also they gained more power than elsewhere in the Greek World, although fewer literary and epigraphic evidence has remained about them. The purpose of this study is to examine all the possible factors that affect the increase of public roles of women in Karia. Therefore, the paper begins with the Hekatomnid dynasty, which presents itself to the public as a whole, including its female members. Then, a small number of women’s euergetic activities in the Hellenistic period will be examined. Finally, the influence of the Roman imperial policy and euergetic politics of Carian elit families on the increasing role of women in the public sphere will be discussed.

Antikçağda Hellen kadını denince akla ilk olarak Klasik Dönem Hellen dünyasının kültür merkezi olarak günümüze en çok kaynağın ve antikçağ yorumunun ulaşmasını sağlayan Atina'nın üst sınıftan kadınları gelir. Bununla birlikte, kadın yaşamının oikos’la (ev) sınırlandırıldığı bu ilk görüntü erkek yazarlar tarafından idealize edilmiştir ve Atina'da bile tüm kadınları temsil etmez. Atina kaynaklarının birçok başka kente ve döneme oranla çokluğu, araştırmacıları çoğu zaman Atinalı kadınlara odaklanmaya yöneltse de Hellen kadınlarının tümünün tek bir polis ve dönem üzerinden değerlendirilemeyeceği açıktır. Örneğin Karia, konuyla ilgili daha az edebî ve epigrafik kaynak kalmasına rağmen, kadınların yalnızca oikos dışındaki yaşamlarını değil, Hellen dünyasının başka yerlerinde olduğundan çok daha fazla güç kazandıklarını gösteren oldukça dikkat çekici bir bölgedir. Bu çalışmada amaç, Karia’da kadınların kamusal rollerinin artmasını etkileyen tüm olası unsurları incelemektir. Bu amaçla çalışma, kamuya kendini kadın üyeleri ile bir bütün olarak sunan Hekatomnos hanedanı ile başlatılmaktadır. Daha sonra Hellenistik Dönem’de kadınların az sayıdaki hayırseverlik faaliyetleri ele alınacak; son olarak ise Roma İmparatorluk politikası ile Karialı seçkin ailelerin hayırseverlik politikasının kadınların kamu alanındaki rolünün artışına etkisi tartışılacaktır.