The God of Philosophers


Creative Commons License

Topaloğlu A.

İz yayıncılık, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İz yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Önsözden :

Varoluşumuzu anlama ve anlamlandırma gayretiyle, bu

çerçevede zihnimize takılan neden, nasıl, niçin, nereden ve

nereye gibi soruları yanıtlama çabası, yaşamımız boyunca

uğraştığımız en temel problemlerdir. Esasen bütün bunla-

rın, felsefenin ortaya çıkma nedeni hatta varlık sebebi oldu-

ğunu da söyleyebiliriz. Nitekim Antik Çağ’lardan itibaren

düşünürler, evreni ve yaşamı açıklamaya, olan bitenlerin ar-

kasındaki gerçeği görmeye ve her şeyin gerekçesini bulmaya

çalışmışlardır. Bu arayış esnasında, bir tarafta evreni sadece

kendi iç yasalarıyla izah etmeye çalışan ve Tanrı düşünce-

sine yer vermeyen, diğer tarafta ise evrenin kendi kendisini

açıklaması için yeterli olamayacağını düşünerek onu aşkın

bir varlıkla izah etmeye çalışan iki temel yaklaşımın ortaya

çıktığını görmekteyiz. Birinci yaklaşımı genel anlamda ate-

izm olarak ifade edersek, ikinci yaklaşımı yani evreni kendi

dışında sonsuz, sınırsız, ezelî, ebedî ve aşkın bir varlıkla izah

eden yaklaşımı da teizm olarak dile getirebiliriz.