Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Engelli Bireylerin Haklarına İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları


ÖZKAN DUVAN A.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.23, no.3, pp.311-349, 2019 (Peer-Reviewed Journal)