NGC 1193 ve NGC 1798 Açık Kümelerinin CCD UBV ve Gaia Analizleri


Taşdemir S., Yontan T., Bilir S.

22. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 08 September 2022, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, NGC 1193 ve NGC 1798 yaşlı açık kümelerinin fotometrik, astrometrik ve kinematik analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde {\it Gaia} uydusunun üçüncü erken veri sürümüyle ({\it Gaia} EDR3) CCD {\it UBV} gözlemsel verileri birlikte kullanılmıştır. Kümeye üye yıldızların belirlenmesinde, yıldızların astrometrik verilerinden faydalanılmıştır. Üyelik olasılığı \% 50'den büyük veya eşit olan yıldızlara ağırlık verilerek kümelerin temel astrofizik parametreleri tayin edilmiştir. NGC 1193 ve NGC 1798 açık kümelerinin $E(B-V)$ renk artıkları, sırasıyla, 0.150$\pm$0.037 ve 0.505$\pm$0.100 kadir olarak elde edilmiştir. Anakol bandı içinde bulunan F ve G tayf türündeki yıldızların $(U-B)_0$ ve $(B-V)_0$ renk indeksleri \citet{Karaali11}'in fotometrik metal bolluğu bağıntısı kullanılarak NGC 1193 için [Fe/H]= -0.30$\pm$0.06 dex ve NGC 1798 için de [Fe/H]= -0.20$\pm$0.07 dex hesaplanmıştır. Kümelerin renk-parlaklık diyagramları üzerine {\sc PARSEC} eş-yaş eğrilerinin  fit edilmesiyle hesaplanan uzaklık ve yaş değerleri NGC 1193 için, sırasıyla, 5562$\pm$381 pc ve 4.6$\pm$1 Gyıl, NGC 1798 için de 4451$\pm$728 pc ve 1.3$\pm$0.2 Gyıl olarak tayin edilmiştir. Kinematik ve dinamik yörünge hesapları NGC 1193 kümesinin kalın disk ve NGC 1798 açık kümesinin ise ince disk popülasyonuna ait olduğunu göstermiştir.