Türk Sermaye Piyasalarında Yeni Bir Yapılandırılmış Finansal Ürün: Turbo Sertifikalar


YANIK S., AYTÜRK Y., AKBABA C., Kilimci E.

Marmara Üniversitesi 11. Uluslararası Finans Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 November 2012, pp.1-18

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-18
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This paper investigates turbo certificates which have just began to be traded in Turkish capital markets. Turbo certificates are securitized derivative instruments that are based on underlying assets or indicators. Despite of critics on derivatives, trading volume and variety of derivatives and structured financial products have been increasing during the last three decades. Turbo certificate is one of the most popular retail investment products which appeared as a result this process. In this paper, firstly, an introduction about financial derivatives and structured financial products including turbo certificates is stated. In the second section, turbo certificates, their basic characteristics, opportunities and risks of turbo certificates are explained. In the third section, pricing of turbo certificates are explained and in the last section of this paper we present a scenario analysis on turbo certificates.

Bu çalışma, Türk sermaye piyasalarında yeni işlem görmeye başlayan turbo sertifikaları incelemektedir. Turbo sertifikalar, bir dayanak varlık ya da göstergenin performansına dayalı menkul kıymetleştirilmiş türev araçlardır. Türev ürünlere yöneltilen eleştirilere rağmen dünya finansal piyasalarında işlem gören türev ürünler ve yapılandırılmış finansal ürünlerin sayısı ve çeşitliliği özellikle son 30 yıldır giderek artmaktadır. Turbo sertifikalar da bu sürecin bir parçası olarak ortaya çıkmış olan perakende yatırım ürünlerinden birisidir. Bu çalışmada, ilk olarak turbo sertifikaları da kapsayan türev finansal ürünler ve yapılandırılmış finansal ürünler hakkında bir giriş yapılmakta, sonraki bölümlerde sırasıyla turbo sertifikaların tanımı, temel özellikleri, yatırımcılar için sağladığı fırsatlar ve taşıdığı riskler, turbo sertifikaların fiyatlaması açıklanmakta ve son bölümde turbo sertifikalar üzerine bir senaryo analizi yapılmaktadır.