Akdeniz Taş Mercanının (Cladocora caespitosa) Saros Körfezi’ndeki Mevcut Durumunu Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma


Yel İ. E., Yardımcı R. E., Turgay E., Steınum T. M., Güreşen S. O., Karataş Steınum S.

Ulusal Sualtı Bilimsel Araştırma ve Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 20 October - 22 December 2022, pp.31

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Mercan resifleri, mikroorganizmalardan gelişmiş omurgalılara kadar çok çeşitli yaşam formları için yiyecek ve barınak sağlayan paha biçilmez deniz habitatlarıdır. Bununla birlikte, özellikle son yıllarda küresel mercan topluluklarının hem dağılımı hem de boyutu hızla azalmaktadır. Bunun nedenini sadece iklim değişikliği ve kirlilik, okyanus asitlenmesi, oksijensizleşme, deniz seviyesindeki yükselme gibi çeşitli antropojenik stres etkenleri değil, aynı zamanda patojenler veya fırsatçı mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar oluşturmaktadır. Ayrıca özellikle Marmara Denizi'nde gözlenen ve Kuzey Ege Denizi'ne taşınmakta olan aşırı müsilaj, bölgedeki bentik organizmalar için yeni bir tehdit olarak görülmektedir. Taş mercan (Cladocora caespitosa), Akdeniz ekosisteminde resif oluşturma yeteneğine sahip tek tür olduğu için özel bir öneme sahiptir. Bu tür, ülkemizde Ege Denizi kuzeyinde Gökçeada yakınlarında ve Edremit Körfezi'nde ve ayrıca Çanakkale Boğazı'nın Marmara Denizi'ne açılan Dardanos bölgesinde bildirilmiştir. Taş mercan, iklim değişikliğinin etkilerini izlemek için kullanılan biyoindikatör bir tür olmakla birlikte günümüzde Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer almaktadır. Bu çalışmada, yerel taş mercan popülasyonunu değerlendirmek için Saroz Körfezi'nde tüplü dalış ile fotoğraf ve video kayıtları yapılmıştır. Bu çalışma, Saros Körfezi'ndeki Akdeniz taş mercanlarının sağlık durumuna ilişkin ilk rapordur. Çalışma sonunda bölgedeki bazı taş mercan kolonilerinin sağlıklı görünümde olduğu, bir kısmının ise ağarma ve kısmi doku ölümü de dahil olmak üzere açık bir şekilde hastalık belirtileri gösterdiği belirlenmiştir. Mercanlardaki bu durumun nedenini aydınlatmak üzere daha sonraki analizler için hem sağlıklı hem de hastalıklı mercan kolonilerinden örnekler alınmıştır.