Design of Central Business Districts


Şahin E.

Beyazıt Seminerleri, İstanbul, Turkey, 23 October 2019, pp.43-46

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.43-46

Abstract

DESIGN OF CENTRAL BUSINESS DISTRICTS

Central Business Districts (CBD), also called the urban core, is the region where the commercial and service functions are the most intensive in the city centers of the big cities and it has many design criteria. CBDs are the areas that are located on important transportation axes of the city, have high accessibility, diverse transportation modes and where the frequency of trips increased compared to other areas of the city. Generally, commercial, financial, administrative, touristic, socio-cultural uses and uses such as green areas, education, health, technical infrastructure, housing are collected; but warehouse, industry, slaughterhouse, wholesalers etc. are not included in the CBDs. Gathering similar functions to each other in the same place provides advantages such as spatial, institutional and cognitive proximity. In addition, identity, vitality, quality and functionality are important features for these areas. For this reason, quality, design and arrangement of public spaces like street, pavement, park etc., landscape elements such as plants, flooring, street furniture, lighting, sign elements; figure- ground, color, facade, roof and other architectural elements and public art are also important. Moreover, CBDs are the areas where environmental pollution, especially air and noise, is very intense due to the density of users, vehicles and workplaces. Therefore, sustainable urban design and green building systems are effective implementations for CBDs, as in the rest of the city, as they provide advantages such as reducing pollution, economic savings and improving environmental quality. Developed and developing cities have the aim of opening their growing economies and productions to the world market. These developments are shaped in CBDs and shape CBDs. The aim of the study is to reveal the importance of functionality and quality, and therefore design of CBDs, which are the heart of the city, in these exchange processes. This study includes the design of CBDs within the framework of transportation, urban development and land use, spatial quality and identity, environment and sustainability parameters. Based on the examinations made on the Istanbul Levent case area, some conclusions have been reached like the importance of increasing public transport and reducing automobile dependence with increasing of the variety, quality and integration of transportation modes; necessity of design and unobstructed transportation for everyone; the necessity of minimizing urban sprawl with compact development and mixed use; the importance of the design of public spaces on the urban identity and spatial quality axis, on a human scale and with the public interest; the necessity of economical, environmentally friendly designs and urban design guide. It is thought that the results obtained may be useful and guiding in future planning studies. Keywords: Central Business Districts, quality and identity, transportation and urban development, environmental sustainability 

MERKEZİ İŞ ALANLARININ TASARIMI

Kentsel çekirdek olarak da adlandırılan Merkezi İş Alanları, büyük kentlerin kent merkezlerinde, ticaret ve hizmet fonksiyonlarının en yoğun olduğu bölge olup birçok tasarım kriterine sahiptir. Merkezi iş alanları, kentin önemli ulaşım aksları üzerinde konumlanan, erişilebilirliği yüksek, kentin diğer alanlarına göre ulaşım modlarının çeşitlendiği ve sefer sıklığının arttığı alanlardır. Genellikle ticari, finansal, idari, turistik, sosyo- kültürel kullanımlar ile yeşil alan, eğitim, sağlık, teknik altyapı, konut gibi kullanımların toplandığı; depo, sanayi, mezbaha, toptancılar vb. kullanımların ise yer almadığı bölgelerdir. Birbirine yakın fonksiyonların aynı yerde toplanması, merkezi iş alanlarına mekânsal, kurumsal ve bilişsel yakınlık gibi avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca, kimlik, canlılık, kalite ve işlevsellik, merkezi iş alanları için önemli özelliklerdir. Bu nedenle de cadde, kaldırım, park vb. kamusal alanların; bitki, zemin döşemesi, sokak mobilyası, aydınlatma, işaret elemanı gibi peyzaj öğelerinin; doluluk – boşluk ilişkileri, renk, cephe, çatı ve diğer mimari elemanlar ile kamusal sanat öğelerinin kalitesi, tasarımı ve düzenlenmesi konuları önem arz etmektedir. Bir diğer yönüyle merkezi iş alanları, kullanıcı, taşıt ve iş yeri yoğunluğu nedeniyle, hava ve ses başta olmak üzere çevresel kirliliğin oldukça yoğun olduğu alanlardır. Bu nedenle, kirliliğin azaltılması, ekonomik tasarruf ve çevre kalitesinin artırılması gibi avantajlar sağladığından, sürdürülebilir kentsel tasarım ve yeşil bina sistemleri, kentin geri kalanında olduğu gibi merkezi iş alanları için de etkili uygulamalardır. Gelişmiş ve gelişmekte olan kentlerin büyüyen ekonomi ve üretimlerini, dünya pazarına açma amacı vardır. Bu gelişmeler, hem merkezi iş alanlarında şekillenir hem de merkezi iş alanlarını şekillendirir. Çalışmanın amacı, kentin kalbi niteliğinde olan merkezi iş alanlarında, söz konusu değişim süreçlerinde, işlevsellik ve kalitenin dolayısıyla da tasarımın önemini ortaya koymaktır. Bu çalışma, merkezi iş alanlarının tasarımını, ulaşım, kentsel gelişim ve arazi kullanımı, mekânsal kalite ve kimlik, çevre ve sürdürülebilirlik parametreleri çerçevesinde ele almaktadır. İstanbul Levent örneği üzerinde yapılan incelemelerden yola çıkılarak, ulaşım modlarının çeşitliliği, kalitesi ve entegrasyonu ile toplu taşımanın artırılması ve otomobil bağımlılığının azaltılmasının önemi; herkes için tasarım ve engelsiz ulaşımın gerekliliği; kompakt gelişim ve karma kullanım ile kentsel yayılmanın en aza indirilmesinin gerekliliği; kamusal mekânların, kentsel kimlik ve mekânsal kalite ekseninde, insan ölçeğinde ve kamu yararı gözeterek tasarımının önemi; sürdürülebilir, ekonomik ve çevre dostu tasarımların ve kentsel tasarım rehberlerinin gerekliliği sonuçlarına varılmıştır. Elde edilen sonuçların, gelecekteki planlama çalışmalarında yararlı ve yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Merkezi İş Alanı, kalite ve kimlik, ulaşım ve kentsel gelişim, çevresel sürdürülebilirlik