Güvenlik Portalı- Ayın Sanat Eseri- Halil Dikmen


Gülboy G. P.

Other, pp.1-2, 2021

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2021
  • Page Numbers: pp.1-2

Abstract

Türkiye resim sanatının önemli isimlerinden Halil Dikmen’in (1906-1964) 1933 yılında yaptığı “İstiklal Savaşı’nda Mermi Taşıyan Kadınlar” adlı, 143×245 cm boyutlarında, tuval üzerine yağlıboya tablosu Kurtuluş Mücadelesinin cephe arkasını gözler önüne serer. Zafere giden yolda kadınlar ve çocuklar dâhil tüm halkın özverisini ve çabasını etkili şekilde anlatır.

Halil Dikmen, Güzel Sanatlar Akademisinde İbrahim Çallı ve Hikmet Onat atölyelerinde eğitim aldıktan sonra Cumhuriyetin eğitim burslarıyla yurtdışına giderek Paris’te eğitim almış, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde sanat gezileri yapmıştır. Ülkeye dönüşünde önce Kayseri’de öğretmenlik yapmış, daha sonra Galatasaray Lisesinde öğretmen, 1937 yılında da Resim Heykel Müzesinde müdürlük görevine gelmiştir. Bu sırada Akademi’de atölye hocalığı yapmaya devam etmiştir. Sanatsal olarak Kübizm ve Konstrüktivizm ile ilgilenen Dikmen, 1939 yılından itibaren D Grubuna dahil olmuştur. Sanatsal yaşamının son dönemlerindeyse soyut üretimleri olmuştur. Resmin yanında müziğe de çocukluk yıllarından beri ilgi duyan Dikmen, aynı zamanda bir neyzen olarak boş zamanlarında ney dersleri vermiştir.

Mermi Taşıyan Kadınlar tablosu güçlü figürlerin hakim olduğu büyük boyutlu bir kompozisyondur. Bu tabloda, siperde savaşan askerlere mermi ve cephane taşıyan kadın ve çocuklar görülür. Arka planda görülen dik dağlar ve hakim olan karanlık hava savaşta yaşanan zorlukları simgeler. Dağların arasında görünen küçük bir köy ve köy minaresi dikkat çeker. Tablonun ön planında güçlü ve sert görünümlü kadınlar kararlı bir şekilde sırtlarına aldıkları mermileri taşımaktadır. Kadınların bazıları yalınayaktır, çocukları yanlarındadır; Dikmen bu şekilde halkın tüm zorluklara rağmen Kurtuluş Mücadelesinde nasıl bir bütün halinde büyük özveriyle mücadele ettiğini göstermektedir. Ortadaki kadın figürü tabloya bir yön ve hareket katmaktadır ve ileriye işaret etmektedir. Figürlerin üzerlerine düşen ışık gösterilen mücadelenin umuda dönüşümü şeklinde okunabilir. Tablo savaşta kadınların etkisini ve kahramanlıklarını vurgular; toplum savaşta kadın ve erkek hep birlikte mücadele etmiş ve büyük özveri sonucu zafere ulaşmıştır.

 

***

 

This month’s artwork of the #SecurityPortal is Halil Dikmen’s painting “Women Carrying Bullets in the War of Independence”, 1933.

The 143×245 cm oil on canvas painting titled “Women Carrying Bullets in the War of Independence”, painted in 1933 by Halil Dikmen (1906-1964), who is one of the important figures of Turkish painting, reveals the back scene of the Independence Struggle. It effectively describes the dedication and effort of all Turkish people, including women and children, on the road to victory.

After receiving education in İbrahim Çallı and Hikmet Onat workshops at the Academy of Fine Arts, Halil Dikmen went abroad with the education scholarships of the Republic to study in Paris and made art trips to various parts of Europe. On his return to the country, he first worked as a teacher in Kayseri, then he became a teacher at Galatasaray High School, and in 1937 he became the director of the Painting and Sculpture Museum. Meanwhile, he continued to teach at the Academy. Dikmen, who is artistically interested in Cubism and Constructivism, has been included in Group D since 1939. In the last periods of his artistic life, he had abstract productions. Dikmen, who has been interested in music since his childhood as well as painting, also gave ney lessons as a ney player in his spare time.

The painting “Women Carrying Bullets” is a large-scale composition dominated by strong figures. In this painting, women and children are seen carrying bullets and ammunition to the soldiers fighting in the trenches. The steep mountains in the background and the prevailing dark weather symbolize the hardships of the war. A small village visible between the mountains and the village minaret attract attention. In the foreground of the painting, strong and tough-looking women resolutely carry bullets on their backs. Some of the women are barefoot, their children are with them; In this way, Dikmen shows how the people struggled with great devotion as a whole in the Independence Struggle despite all the difficulties. The female figure in the middle adds direction and movement to the painting and points forward. The light falling on the figures can be read as hope. The painting highlights the influence and heroism of women in war; The society, men and women, fought together in the war and achieved victory as a result of great self-sacrifice.