Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP-MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması


YILDIRIM B. F., ÖNAY O.

İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.24, no.75, pp.59-81, 2013 (Peer-Reviewed Journal)