Farklı Açıdan Bir Bakışla Şehnameci Seyyid Lokman'ın Saray İçin Hazırladığı Eserler


Kazan H.

Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, no.35, pp.117-136, 2010 (AHCI)