RELATING THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS AND THE UNITED NATIONS 2030 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN ACCORDANCE WITH THE EXAMPLES IN THE CONTEXT OF TURKEY


Creative Commons License

Ceran E. B., Pınar R. İ.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.54, pp.91-107, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Gezegenimizde bulunan sınırlı kaynakların sorumsuzca tüketilmesi gelecek nesillerin yaşamını tehdit etmektedir. Bunun fark edilmesi ile birlikte 1970’li yıllardan itibaren kaynakların daha bilinçli tüketilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışma kapsamında BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinden nasıl etkilendiğinin Türkiye bağlamında gerçekleştirilen kurumsal faaliyetlerin irdelenmesi ile ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırma, pandemi sürecinin SKHya olan etkilerine yönelik ikincil veri kullanılarak saha taraması modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Saha taraması için belirlenen amaçlı örneklem doğrultusunda veri seti şirketlerin 2020 sürdürülebilirlik raporlarından elde edilmiştir. Betimsel analiz tekniği ile incelenen raporlar ilk olarak gerçekleştirdikleri uygulamalar bağlamında SKH ile eşleştirilmiş sonrasında yapılan açık ve eksen kodlama ile ortaya çıkan kategoriler doğrultusunda tema ve alt temalar oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında Engel ve Schutt (2005)’un nitel veri analizi aşamaları takip edilmiştir. Bulgular neticesinde pandemi sürecinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik az sayıda iyileşmeye rastlanırken çoğu alanda gerilmenin gerçekleştiği görülmüştür. Halen içerisinde bulunduğumuz bu süreçte işletmelerin SKHya yönelik farkındalıklarının artması ve sürece rağmen hedefler doğrultusunda ilerleme kaydedilmesine katkı sağlanması gerekmektedir.