KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN BİR ÖN ÇALIŞMA


Creative Commons License

CERAN E. B.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.46, pp.59-70, 2017 (Scopus)