% 1'lik sodyum hipoklorit solüsyonunun aljinat ölçülerin boyutsal stabilitesine etkisi. ,


BAYRAKTAR B. G. , BİLGİN T.

Türk Dişhekimleri Birliği 5. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi,, Turkey, 1 - 04 June 1998

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey