Ways to be Followed in Establishing Radiology Unit


Creative Commons License

Ertürk A. F., Özcan İ. (Editor)

in: Oral Radiology Mind Notes, Prof. Dr. İlknur ÖZCAN, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.20-57, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Güneş Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.20-57
  • Editors: Prof. Dr. İlknur ÖZCAN, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Radiation protection in radiology applications; In line with the principles of justification, optimization and dose limitations, it can be provided by taking necessary measures against the damages of ionizing radiation. In this context, a radiology device; radiation exposure to the social or individual benefit from using the device can be used when there is more than damage caused by. In addition, it should be ensured that the radiation doses to be exposed to all planned irradiations do not exceed the dose limits. In order to prevent the X-rays emitted from these devices from harming the personnel working with the device, the patient and the public during the use of the X-ray devices, radiation safety must be provided by the organization holding and using the device.

Radyoloji uygulamalarında radyasyondan korunma; gerekçelendirme, optimizasyon ve doz sınırlamaları ilkeleri doğrultusunda iyonlaştırıcı radyasyonun zararlarına karşı gerekli önlemlerin alınması ile sağlanabilir. Bu kapsamda bir radyoloji cihazı; cihazın kullanılmasından edinilecek toplumsal veya bireysel yararın, radyasyona maruz kalınması nedeniyle oluşabilecek zarardan daha fazla olduğunda kullanılabilir. Ayrıca tüm planlanmış ışınlanmalardan maruz kalınacak radyasyon dozlarının, doz sınırlarını aşmaması sağlanmalıdır. Röntgen cihazlarının kullanımı sırasında bu cihazlardan yayılan X ışınlarının, cihazla çalışan personele, hastaya ve halka zarar vermesini önlemek amacıyla, cihazı bulunduran ve kullanan kuruluş tarafından radyasyon güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.