A Reply to Zizek: Reading Fundamentalism (or ISIS) Using Correct Cultural References


KAYA ERDEM B., bilge r.

Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, no.6, pp.786-794, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In his article “ISIS is a Disgrace to True Fundamentalism,” in which Zizek examines what triggers the violent reactions of Islam, he questions whether the terrorist fundamentalists are really fundamentalists or not. This paper is written with the justification that there is a very fundamental problem in terms of communication science in Zizek's evaluations of the communicative and operational attitudes of ISIS, evaluations that can be taken as a reference. Using the method of hermeneutic reading, this paper will discuss the comments Zizek makes without taking into consideration the local reference values of ISIS's fundamentalism which find their roots in the Islamic literature, starting with these questions: Can a person, or a point of view, that had been born and raised in a culture, read correctly another who is completely foreign to himself as a subject of an understanding that has evolved in its own conditions? Does not the state of failing to read correctly leads one face to face with the danger of falling into the trap of orientalism? This discussion will reveal that the greatest mistake one can do while dealing with Salafi terrorist groups that originated in the Middle East is to evaluate them within the same circle together with Buddhist and Christian fundamentalists as well as with other Muslims because the reference values and the vision of paradise of Salafi Islam do not resemble those of other religions. Contrary to Zizek's arguments, what makes a Salafi living in the Middle East anti-American is not his fight against his “own temptation” but his ambition of turning the world, of those who have established his own paradise that he wants to enter – and the American Dream – on earth, into hell. The American Dream that is being propagated through media has a role in the construction of this ambition as much as Salafi references. Finally, this paper proposes a way against the prophecy that “the children of Mount Olympus and of Mount Hira will never understand each other” (Meriç, 2013) and exemplifies this way through a hermeneutic reading of ISIS: of fulfilling one's intellectual responsibility through providing readings that do not exclude the will to know local cultural values... 

Zizek, İslam’ın şiddet yüklü tepkilerini tetikleyen şeyi irdelediği “ISIS Is a Disgrace to True Fundamentalism” makalesinde, terörist köktencilerin gerçek köktenci olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu çalışma, Zizek’in, ISIS’in iletişimsel ve eylemsel tutumlarını değerlendirirken referans alınabilecek, değerlendirmelerinde, iletişim bilimi açısından çok temel bir sorunun var olduğu gerekçesiyle hazırlanmıştır. Çalışmada, Zizek’in ISIS köktenciliğinin İslam literatüründe köklerini bulan yerel referans değerlerini dikkate almaksızın yaptığı yorum, şu sorulardan başlayarak, hermeneutik okuma metoduyla tartışılmaktadır: Bir kültürün içinde doğup yetişen bir insan ya da bakış açısı, kendisine tamamen yabancı olan bir diğerini, kendi şartları içinde evrimleşmiş bir anlayışın öznesi olarak, doğru okuyabilir mi? Doğru okuyamama hali, Oryantalizmin tuzaklarına düşme tehlikesiyle yüzyüze bırakmaz mı?

Tartışma, Ortadoğu menşeli Selefii terör grupları ele alınırken yapılacak en büyük hatanın, onları Budist ve Hristiyan köktencilerle hatta diğer Müslümanlarla aynı dairenin içinde değerlendirmek olduğunu gösterecektir. Zira, Selefi İslam’ın referans değerleri ve cennet tasavvuru,  diğer dinlerinkine benzemez. Zizek’in iddialarının aksine, Ortadoğuda yaşayan bir Selefi’yi doğrudan ve hızlıca Amerikan düşmanı yapan şey onun ‘kendi şeytana uyma eğilimiyle’ savaşması değil, girmek istediği kendi cennetini-Amerikan Rüyası ile- yeryüzünde kurmuş olanların dünyasını cehenneme çevirme isteğidir. Bu isteğin inşasında, Selefiliğin referansları kadar medya yoluyla pazarlanan Amerikan Rüyasının da payı vardır. Sonuçta çalışma, “Olimpos ve Hira Dağı’nın çocuklarının birbirlerini asla anlamayacakları kehanetine karşı bir yol önermekte ve bu yolu hermeneutik bir ISIS okumasıyla örneklemektedir: Yerel kültürel değerleri bilme istencini dışlamayan okumalarla entelektüel sorumluluğu yerine getirmek...