Bilgi Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma


Özen Z. , Kartal Karataş E. , Selçukcan Erol Ç. , Koçoğlu F. Ö.

XVI. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin, Turkey, 5 - 07 February 2014, pp.239-245

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.239-245

Abstract

The economic value of knowledge  is a concept which  can vary according to  the
time to access information, the amount of  the information,  the place where the information is
stored and the person who is  in need of  the  information. For example,  time of acquisition of
necessary information in a war can effect the outcome of it or information which is required by
corporate human resource department, is not needed to be accessed by the accounting
department staff. IT offers new possibilities in data processing, hence, production, storage and
transmission  of information  is facilitated.  Information is  seen as capital today and  it is
impossible to be indifferent to  information  management.  At the point of  providing  exact
information to somebody who needs it whenever he/she wants, it is important to accuracy and
reliability  of the information.  Therefore, the use and dissemination of misinformation are
issues  that needs to be scrutinized in the knowledge economy studies. Misinformation on the
internet causes some  negative consequences. The aim of this study is examine the possible
effects of misinformation on the internet in frame of information economy.

Bilginin ekonomik değeri; bilgiye erişme zamanına, bilgi miktarına, bilginin muhafaza
edildiği yere ve bilgiye ihtiyaç duyan kişiye göre değişebilen bir kavramdır. Örneğin; savaşta
ihtiyaç duyulan bir bilginin elde edilme zamanı, savaşın sonucunu etkileyebilecek nitelik
taşıyabilmektedir ya da bir kurumda insan kaynakları bölümünün ihtiyaç duyduğu bilgilerin
tümüne  muhasebe bölümü personelinin erişmesine gerek yoktur. Bilgi teknolojileri, veri
işlemede yeni yeni imkânlar sunmakta, dolayısıyla bilginin üretimi, saklanması ve iletimi de
kolaylaşmaktadır. Bilginin sermaye konumunda olduğu günümüzde, bilgi yönetimi konusuna
kayıtsız kalmak mümkün değildir. Bilgiye ihtiyaç duyan kişinin, istediği bilgiye istediği zaman
erişmesini sağlama noktasında; bilginin doğruluğu ve güvenilirliği  önem arz etmektedir. Bu
nedenle, doğru olmayan bilgilerin kullanılması ve yayılması, bilgi ekonomisi çalışmalarında
mercek altına alınması gereken bir konudur.  Doğru olmayan bilginin internette yer alması,
birtakım olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalışmada amaç, doğru olmayan bilginin, olası
etkilerini bilgi ekonomisi çerçevesinde inceleyerek bu konuya dikkat çekmektir.