CONSERVATION OF TRADITIONAL HOUSES AND A CASE STUDY ON SAFETY EVALUATION BY USING LIMIT ANALYSIS


Güneş Kaya Z. S. , Ersoy S., Eyüpgiller K. K.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online), vol.30, no.2, pp.270-279, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Batı Anadolu'daki geleneksel konutların çoğu hımış (geleneksel ahşap karkas) yapı tekniğiyle inşa edilmiştir. Bu geleneksel konutların bozulmaları daha çok terk edilmelerinden kaynaklanmaktadır. Terk, yapının taşıyıcı sisteminin çevresel etkilere karşı savunmasız kalmasına neden olmakta ve zamanla yapıyı sismik yüklere karşı zayıflatmaktadır. Bu kapsamda, Orhaneli evleri üzerinde bir vaka çalışması yapılmıştır. Yapılan analiz ve belgelere dayalı olarak bu evlerin korunmasına yönelik yapı ölçeğinde öneriler sunulmuştur. Bu çalışmada kullanılan 20 evin basitleştirilmiş limit analizinin sonuçları sunulmuş ve bu yapıların karmaşık bağlantı detaylandırması ile sonlu elemanlar modellemesine olan ihtiyacın altı çizilmiştir. İncelenen evlerin çoğunluğunun 50 yılda aşılma olasılığı %50 olan sismik olaylara dayanıklı olduğu, ancak 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan sismik olaylar için evlerde güçlendirme yapılması gerektiği görülmüştür.