Effect of different irrigation techniques on dentinal tubule penetration percentage and depth of ethylenediaminetetraacetic acid


Yalçın T. Y.

Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Mardin, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.135-136

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.135-136
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Farklı irrigasyon tekniklerinin etilendiamin tetraasetik asitin dentin kanallarına penetrasyon yüzdesine ve derinliğine etkisi

Giriş: Bu in vitro çalışmanın amacı, etilendiamintetraasetik asidin (EDTA) dentin tübüllerine penetrasyonu üzerine farklı irrigasyon tekniklerinin etkilerini değerlendirmektir. Metot: Yakın zamanda çekilmiş altmış insan maksiller kesici dişi sodyum hipoklorit (NaOCl) kullanılarak şekillendirildi ve son yıkamada kullanılan irrigasyon tekniklerine göre rastgele 3 gruba ayrıldı: grup 1; geleneksel iğne irrigasyonu (Gİİ), grup 2; sonik irrigasyon (EDDY), grup 3; pasif ultrasonik irrigasyon (EndoUltra). Tüm gruplarda 60 saniye boyunca floresan boya ile boyanmış 3 ml %17 EDTA kullanıldı. Grup 1'de iğne ucu çalışma boyundan (ÇB) 2 mm kısa olarak yerleştirildi ve kök kanalında aşağı yukarı hareket ettirilerek EDTA’ nın dağılımı sağlandı. Grup 2 ve 3'te giriş kavitesine 1 ml EDTA uygulandıktan sonra aktivasyon uçları ÇB'dan 2 mm kısa olacak şekilde yerleştirildi ve 20 saniye boyunca aktive edildi. Bu prosedürler, her seferinde irrigasyon solüsyonunu yenilenerek üç defa tekrarlandı. İrrigasyonu takiben, tüm kökler apeksten 2, 4 ve 6 mm uzaklıktan yatay olarak kesildi ve penetrasyonunun yüzdesi (%) ve maksimum penetrasyon derinliği (µm) lazer taramalı konfokal mikroskobu kullanılarak incelendi. Bulgular: Grup 2 ve 3, kesitlerde grup 1'den önemli ölçüde daha yüksek penetrasyon yüzdesine sahipti (p < 0.05). Her gruptaki 6 mm'lik bölümler, 4 ve 2 mm'lik bölümlere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek bir penetrasyon yüzdesi ve maksimum penetrasyon derinliği gösterdi (p < 0.05). Sonuç: EDDY ve EndoUltra kullanımı, Gİİ ile karşılaştırıldığında dentin tübüllerine EDTA penetrasyonunu önemli ölçüde artırmaktadır.