İki Dillilik ve Türleri Üzerine


Yılmaz M. Y., Demirel G.

International Journal of Languages Education, vol.3, pp.1693-1701, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı iki dillilik ve türleri hakkında bilgi vermek ve iki dillilik ile ilgili olarak önyargıları açıklamaktır. Alan yazını taraması yapıldığında iki dillilik türünün bireylerin dildeki başarı oranını etkilediği görülmektedir. İki dillilik için birçok tanım kullanılmaktadır. Üzerinde görüş birliği olan tek bir tanım yoktur. Genel olarak tanımlamak gerekirse, iki dillilik bir bireyin iki dili de aynı anda aktif olarak kullanmasıdır.

Bireyin her bir dildeki her bir becerideki performansı aynı olmasa da her iki dile de belli oranda maruz kalması sonucunda belli bir seviyede dili kullanımı söz konusudur. Ayrıca, bireyin ikinci dile maruz kaldığı yaşa, anadilini sürdürebilmesine, yaşadığı topluma bağlı olarak iki dillilik türleri bulunmaktadır. Alan yazını taraması yapıldığında bireyin ikinci dile maruz kaldığı yaşa bağlı olarak farklı dil becerilerinde (okuma, konuşma, yazma, dinleme ) farklı dil seviyelerinde performans gösterdikleri görülmüştür. İlerleyen yaşlarda bireylerin dile yaklaşımları ve edinme biçimleri daha bilinçli ve kontrollüyken erken yaşlarda doğal bir şekilde olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: iki dillilik, iki dillilik türleri, dil becerisi, dil sürdürümü