Zea mays L. ve Amaranthus retroflexus L. üzerinde 2-[(5-Kloropiridin-2-il)imino]-3-fenil-5-(tiyofen-2-il metiliden)-1,3-tiyazolidin-4-on Bileşiğinin Herbisidal Etkilerinin Araştırılması


ÖZ G., Tuğcu F., Erürker T.

Ulusal Botanik Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 28 October 2014, pp.18

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.18
  • Istanbul University Affiliated: Yes