Kronik olarak tam tıkalı koroner artere uygulanan perkütan transluminal anjiyoplasti sonuçlarının değerlendirilmesi


Tükek T., Nişancı Y., YILMAZ E., UMMAN B., ÖNCÜL A., MERCANOĞLU F., ...More

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, no.62, pp.56-60, 1999 (Peer-Reviewed Journal)