Efficiency Analysis of Non-Insurance Insurance Companies In The Turkish Insurance Sector


Külekçi İ., Saldanlı A.

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, vol.14, no.29, pp.225-246, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 29
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.26650/ekoist.2018.14.29.0015
  • Title of Journal : Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
  • Page Numbers: pp.225-246

Abstract

Sigortacılık sektörünün finansal sistemde önemli bir yeri vardır. Türkiye’de sigortacılık sektörü gelişmekte olan bir

sektördür. Hayat dışı sigorta şirketleri ise hayat sigorta ve emeklilik şirketleri ile karşılaştırıldığında daha büyük paya

sahiptir. Çalışmada 2011-2015 yılları arasında sürekli verisi elde edilebilen hayat dışı sigorta şirketlerinin etkinliği veri

zarflama yöntemiyle analiz edilmektedir. Çalışma kapsamında sigorta şirketlerinin etkinliği önce toplamsal VZA yöntemiyle

analiz edilmiştir. Analizin sonuçlarına göre çıktı odaklı CCR VZA modeli ile analiz yapılmıştır. Analiz dönemi içerisinde 30

KVB’nin 18 tanesi hiç etkin sınıra ulaşamamıştır. Etkin bulunan şirket oranının en çok olduğu yıl % 30 ile 2012 yılı, en düşük

olduğu yıl ise %10 ile 2014 yılı olarak gerçekleşmiştir