Çocuk Cerrahisi Acilleri


Başar A. F. , Baziki A., Gün Soysal F.

in: Genel Pediatri Pediatrinin Temel Taşları, Prof Dr Fatma Oğuz, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.933-943, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nobel Tıp Kitapevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.933-943
  • Editors: Prof Dr Fatma Oğuz, Editor

Abstract

Çocuk hekiminin acil cerrahi olgularla ilgili önemli ipuçlarını bilmesi ve çocuk cerrahından erken konsültasyon istemesi cerraha erken müdahale şansı sağlayarak morbidite ve mortaliteye ciddi katkı sağlar. Bu bölümde en sık görülen acil cerrahi olgularla ilgili önemli mesajlar pediyatristlerle paylaşılacaktır.