Yöneticiye duyulan güven ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide lider – üye etkileşiminin rolü


Altuntaş G., Akca M., Dönmez Polat D.

Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.12, pp.86-114, 2020 (Peer-Reviewed Journal)