SUSTAINABILITY REPORTING AND INTEGRATED REPORTING: EVIDENCE FROM TURKISH HIGH PERFORMANCE COMPANIES


Creative Commons License

Needles B. E., Sarı E. S., Güngör N., Türel A., Can M.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.257-270, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study widens earlier research, which examined the relationship between financial
performance, sustainability reporting (SR) and integrated reporting (IR). High performance enterprises
and control group companies were compared with regard to their state of readiness to IR and SR. The
population includes non-financial companies in Borsa Istanbul (BIST). Our hypothesis is that HPC will
exceed Non-HPC in IR and SR. We evaluate two groups disclosure practices based on an IR and
sustainability reported matrix developed from the International Integrated Reporting Committee (IIRC)
and Global Reporting Initiative (GRI) standards. The findings reveal that HPCs in Turkey show more
on the disclosures of SR and IR compared to Non-HPCs. The paper provides evidence that support the
suggestion that Turkish HPCs disclose better information compared to Non-HPCs and achieved to
support conclusions of previous research.

matrisi ile değerlendirilmektedir. Bulgular, yüksek performanslı şirketlerin IR ve SR açıklamalarının
yüksek performanslı olmayan şirketlere göre daha fazla olduğunu göstermektedir. Çalışmanın
sonuçları önceki çalışmaların sonuçlarını destekler şekilde; HPC şirketler tarafından yapılan
açıklamaların non-HPC şirketler tarafından yapılan açıklamalardan daha iyi olduğunu göstermektedir.


Bu çalışma, finansal performans, entegre raporlama (IR) ve sürdürülebilirlik raporlaması (SR)
arasındaki ilişkiyi inceleyen daha önceki araştırmaları genişletmektedir. IR ve SR yayınlamaya hazır
olmaları bakımından, yüksek performanslı şirketler (HPC), yüksek performanslı olmayan şirketlerle
(non-HPC) karşılaştırılmıştır. Örneklem Borsa İstanbul'da (BIST) faaliyet gösteren ve finans sektörü
dışında yer alan şirketleri içermektedir. Çalışmanın hipotezi; IR ve SR yapmaya hazır olmaları
bakımından yüksek performanslı şirketlerin yüksek performanslı olmayan şirketlere göre daha önde
olduğu üzerine kuruludur. Örneklemi oluşturan şirketlerin açıklamaları Uluslararası Entegre
Raporlama Komitesi (IIRC) ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarından geliştirilen IR ve SR

matrisi ile değerlendirilmektedir. Bulgular, yüksek performanslı şirketlerin IR ve SR açıklamalarının
yüksek performanslı olmayan şirketlere göre daha fazla olduğunu göstermektedir. Çalışmanın
sonuçları önceki çalışmaların sonuçlarını destekler şekilde; HPC şirketler tarafından yapılan
açıklamaların non-HPC şirketler tarafından yapılan açıklamalardan daha iyi olduğunu göstermektedir.
: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px