Ağız sağlığı Alanında Kullanılmak Amacıyla Sağlık Kontrol Odağı Ölçeğinin Oluşturulması


BERMEK G.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, pp.154-166, 2008 (Peer-Reviewed Journal)