Berkeley 68 ve Stock 20 Açık Kümelerinin Yer ve Uzay Tabanlı Teleskop Verileriyle İncelenmesi


Yontan T.

22. Ulusal Astronomi Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 08 September 2022, pp.1-6

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-6
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Berkeley 68 (Be 68) ve Stock 20 açık kümelerinin ayrıntılı fotometrik ve astrometrik çalışması yapılmıştır. İki kümenin analizlerinde, CCD {\it UBV} fotometrik ile {\it Gaia}'nın üçüncü veri sürümünde ({\it Gaia} DR3) yayımladığı astrometrik ve fotometrik verileri birlikte kullanılmıştır. Yıldızların kümeye üyelik hesaplamaları sonucunda olasılık değeri 0.5'ten büyük olanlar kümelerin fiziksel üyeleri kabul edilmiştir. Bu yıldızların sayısı Be 68 ve Stock 20 için,  sırasıyla, 198 ve 51 olarak belirlenmiş olup iki kümenin astrofizik parametrelerinin tayininde kullanılmıştır.Kümelerin renk artığı ve fotometrik metal bolluğu tayininde iki-renk diyagramları kullanılmıştır. Buna göre, Be 68 ve Stock 20 kümeleri doğrultusundaki renk artıkları, sırasıyla, $E(B-V)=0.520 \pm 0.032$ ve $0.400 \pm 0.048$ kadir, fotometrik metal bollukları da, sırasıyla,[Fe/H]=$-0.13 \pm 0.08$ ve $-0.01 \pm 0.06$ dex olarak belirlenmiştir. Kümelerin uzaklık ve yaş tayininde {\it UBV} ve {\it Gaia} DR3 fotometrik verilerinden oluşturulan renk-parlaklık diyagramları kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen renk artığı ve metal bolluğu değerleri sabit tutulmak suretiyle PARSEC eş-yaş eğrileri ilgili diyagramlar üzerinde gözlemsel verilere göre kaydırılarak iki kümenin uzaklık ve yaşı belirlenmiştir. Bu değerler Be 68 için, sırasıyla, $d=3003 \pm 165$ pc ve $2.4 \pm 0.2$ Gyıl, Stock 20 için, sırasıyla, $2911 \pm 216$ pc ve $50 \pm 10$ Myıl'dır. Kinematik ve dinamik yörünge hesapları Be 68 kümesinin Galaksimizin ince disk bileşenine ait olduğunu ve Güneş çemberi dışında oluştuğunu göstermiştir.