Case Series: Oral Squamous Cell Carcinoma with Radiographic and Clinical Features


Creative Commons License

Yelken Kendirci M., Özcan İ., Çakır Karabaş H., Taşyapan S. A., Göksel S., Ünsal G., ...More

TDB(Türk Diş Hekimleri Birliği) 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.407

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.407
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Worldwide, oral cancer accountsfor 2%–4% of all cancer cases. Oralsquamous cell carcinoma (OSCC) isthe most common malignant epithelial neoplasm affecting the oral cavity. OSCC is a common form of oral cancer with a multifactorial etiology, mainly associated with smoking, alcohol and individuals genetic risk of developing oncogenes. It is characterized initially by invasion of malignant epithelial cells into the underlying connective tissue with subsequent spread into deeper soft tissues and occasionally into adjacent bone, local-regional lymph nodes, and ultimately to distant sites such as the lung, liver and skeleton. Other clinical featuresinclude soft tissue masses, paresthesia, anesthesia, dysesthesia, pain, foulsmell, trismus, grossly loosened teeth or hemorrhage. Most OSCCs occur in people older than 50 years. Radiographically; it includes features such as ill-defined, non-corticated border, hypodense internal structure, floating tooth appearance, destruction of cortical borders, intense vascularization. In this presentation, radiographic and clinical features of OSCCs were evaluated. Case: 2 female, 6 male patients whose ages vary between 37-67 with clinical appearances associated with OSCC were referred to İstanbul University, FacultyofDentistry,DepartmentofOral andMaxillofacialRadiology.Thecommonclinical complaintswereintraoralwounds,expansion and pain. The patients were evaluated with cone-beam computed tomography (CBCT), magnetic resonance imaging (MRI), computedtomography (CT) andpositronemissiontomography (PET-CT) afterpanoramic radiography evaluation.Onepatientwas evaluatedby ultrasound imaging (USI) and intensive vascularization was observed to strengthen the diagnosis of malignancy. Incisional biopsy was performed on the lesions with suspicion ofmalignancy as a result of all examinations and histopathological evaluation revealedOSCC. Results: The patients were referred to the Department of Ear, Nose and Throat Diseases of İstanbul Faculty of Medicine.

Amaç: Dünya çapında oral kanser, tüm kanser vakalarının % 2-4’ünü oluşturmaktadır. Oral skuamöz hücreli karsinom, ağız boşluğunu etkileyen en sık görülen malign epitelyal neoplazmdır. Oralskuamöz hücreli karsinom;sigara, alkol, kronik travma ve onkojen genlere sahip olma gibi multifaktöriyel etiyolojiye sahiptir. Skuamöz hücreli karsinom, malign epitelyal hücrelerin başlangıçta alttaki bağ dokusuna invazyonu ve ardından daha derindeki yumuşak dokulara ve bazen komşu kemiğe; bölgesel lenf nodlarına; en sonunda akciğer, karaciğer ve iskelet gibi uzak bölgelere yayılması ile karakterizedir. Parestezi, anestezi, ağrı, kötü koku, trismus, aşırı mobil dişler, hemoraji gibisemptomlara sebep olabilir. 50 yaş ve sonrasında görülme sıklığı artar. Radyografik olarak; düzensiz sınırlı, hipodens iç yapı, yüzen diş görüntüsü, kortikal sınırlarda yıkım, yoğun vaskülarizasyon gibi özellikler içerir. Bu sunumda vakalar üzerinden skuamoz hücreli karsinomun radyografik ve klinik özellikleri değerlendirilmiştir. Olgu sunumları: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’na başvuran yaşları 37 ve 67 arasında değişen ikisi kadın altısı erkek olmak üzere sekiz hastada oral skuamöz hücreli karsinoma ile uyumlu görüntüler tespit edildi. Yaygın klinik şikayetler intraoral yaralar, şişkinlik ve ağrıydı. Hastalar panoramik radyografi ile değerlendirildikten sonra konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET-BT) ile incelendi. Bir hasta ise ultrason görüntüleme (USG) ile değerlendirildi ve lezyonda malinite tanısını güçlendirecek yoğun vaskülarizasyon izlendi. Tüm tetkikler neticesinde malinite şüphesi artan tüm lezyonlara insizyonel biyopsi yapıldı ve histopatolojik inceleme sonucu skuamöz hücreli karsinom tanısı konuldu. Sonuç: Hastalar tedavileri için İstanbul Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’na yönlendirildi.