Stratejinin Kaynaklara Dayalı Yaklaşımına Yönelik Eleştirilere Dair Kategorik Bir İnceleme


Bağış M., HIZIROĞLU M.

Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-27, 2017 (Peer-Reviewed Journal)