TÜRKİYE’DE ORTA ÖLÇEKLİ BANKALARIN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ UYGULAMASI


Yücel L.

EYI 2020, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bir ülkede ekonomik büyümenin ön koşullarından birisi güçlü ve sağlıklı bankacılık sektörünün olmasıdır. Bu nedenle bankaların etkinliği önem kazanmaktadır. Bu etkinlik gerek yatırımcılar, gerek politikacılar, gerekse de banka üst yönetimleri tarafından takip edilmekte, karar aşamasında da dikkate alınmaktadır. Bunun yanında bankacılık sektörü de kendi içinde rekabet içinde bulunmaktadır. Sektörün rekabet koşulları; sunulan hizmet kalitesi, kaynak ihtiyacı ve kar beklentisinin artışı gibi konuları içermektedir. Son yıllarda Türk Bankacılık Sektöründe özellikle; banka sayısı, personel sayısı, teknolojik yatırım, hizmet sayısı ve karlılık konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Söz konusu ilerlemenin başlıca sebebi, sektörün geçmiş yıllarda yaşamış olduğu krizlerin sektörü tecrübeli hale getirmiş olmasıdır. Bankaların verimlilik kriterlerini esas alan çalışma ilkesi de bu gelişmede önemli bir rol oynamıştır. Ekonomik sistemde önemli bir yer tutan bankaların etkin çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de bulunan orta ölçekli ve özel sermayeli (yerli–yabancı) on iki adet bankaya VZA ile etkinlik analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda etkin olan bankalar tespit edilmiş, etkin olmayan bankaların etkin hale gelebilmeleri için etkinleşme önerileri sunulmuştur.