RONALD DWORKIN'İN HUKUK TEORİSİNDE YORUM YAKLAŞIMI


Metin S.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.61, no.12, pp.35-83, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dworkin, son otuz yıldır üzerinde en çok tartışılan Anglo-Sakson huku k düşünürlerinin başında gelmektedir . Düşüncelerinin sınırı yalnızca Anglo-Sakson dünyası ile sınırlı kalmayıp, Kara Avrupası'nda da etkili olmuş, hem Kıta Avrupası hem de Anglo-Sakson hukukçuları. Ronald Dworkin e büyük ilgi göstermişlerdir. Bunu n kanıtı ise çağdaş hukuk eserlerinde yazılanların bü5'ük bölümünde kendisine yer ayrılmış olmasıdır. Gerçekten de Dworkin, çalışmalarında ortaya koyduğu özgün hukuk ve özellikle de yorum teorisi nedeni ile bu ilgiyi hak etmektedir.