Marmara Bölgesi Kültür Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, L.) Lactococcosis’ in Bakteriyolojik ve Histopatolojik Metodlarla Teşhisi


Timur G., Yardımcı R. E., ÜRKÜ Ç., ÇANAK Ö.

İ.Ü. Su Ürünleri Fak. Dergisi, no.26, pp.63-81, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: İ.Ü. Su Ürünleri Fak. Dergisi
  • Page Numbers: pp.63-81
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

A Lactococcus garvieae epizootic which induced high mortalities in cultured rainbow trout(Oncorhynchus mykiss) in Marmara region was first detected in this study. Generally affected fish (150-180 g) showed uni or bilateral exophthalmia, hemorrhages and opacification of the cornea or loss of eyes and in addition, hyperemia of the visceral organs and visceral fatty tissue and a little hemorrhagic ascites in the abdomen. White coloured round colonies were isolated from the visceral organs of kidney, spleen and liver swabs after following incubation at 22 °C at 72 h. According to the cell morphology, Gram characteristics, motility and biochemical features of the isolates, these bacteria were identified as L. garvieae. Histopathologically, multifokal liquefactive necrosis  in the liver, kidney and spleen tissues were observed. In addition to this findings depletion of the interrenal haemopoietic tissue, degeneration and necrosis of the parenchyma epithelial cells of the kidney tubules, oedema and melanomacrophage and hemorrhagic centers in the kidney, necrosis and sloughing of the epithelial cells of the intestinal mucosa to the lumen were also observed. The presence of Gram-positive bacteria was detected in the parenchyma cells of the liver, in the lamina propria of the intestine wall and in the eye tissue in the tissue Gram stained sections.

Marmara Bölgesindeki kültür gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) yüksek mortaliteye neden olan bir Lactococcus garvieae epizootiği ilk kez bu çalışma ile tespit edilmiştir. Hasta alabalıklarda (150- 180 g) genel olarak gözlerde tek veya çift taraflı ekzoftalmus, hemoraji, korneada opaklaşma veya göz kaybı yanı sıra viseral organlarda ve viseral yağ dokuda hiperemi ve karın boşluğunda hafif kanlı sıvı birikimi gibi bulgular tespit edilmiştir. Böbrek, dalak ve karaciğerden yapılan bakteriyolojik ekimlerin 22 °C’ de 72 saat inkübasyonun ardından beyaz renkli, yuvarlak şekilli koloniler izole edilmiştir. Hücre morfolojileri, Gram, hareket ve biyokimyasal özelliklerine göre bu izolatlar L. garvieae olarak identifiye edilmiştir. Histopatolojik olarak genellikle karaciğer, böbrek ve dalak dokularında multifokal liquefactive nekroz yanı sıra, böbrekte interrenal hemopoietik dokuda boşalma, böbrek tübüllerinin parankim epitel hücrelerinde dejenerasyon ve nekroz, periglomerular ödem ve melanomakrofaj ve hemorajik odaklar, bağırsak lümenini örten epitel hücrelerinde nekroz ve dökülme gözlenmiştir. Doku Gramı ile boyanan histolojik kesitlerde; karaciğer parankim hücrelerinde, bağırsak duvarının lamina propriasında ve göz dokusunda Gram pozitif bakterilerin varlığı tespit edilmiştir.