The Role of Corticotomy and Alveolar Decortication in Orthodontic Treatment


Creative Commons License

Gümrü Çelikel A. D.

in: Interaction of Orthodontics and Periodontology, Sönmez Fıratlı, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.50-58, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.50-58
  • Editors: Sönmez Fıratlı, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Nowadays, orthodontic treatment demands of adult patients are gradually increasing. Duration of orthodontic treatment is longer in adult patients due to low cellular activity and high bone density. Prolonged treatment time causes problems in adult patients. The cortical bone offers maximum resistance to tooth movement in orthodontics. With corticotomy and alveolar decortication, the resistance of the cortical bone is reduced. Therefore, orthodontic tooth movement is accelerated, and orthodontic treatment time is shortened by one-third. Bone grafting after corticotomy provides an increase in alveolar bone volume and teeth can be moved 2-3 times further. In addition to the advantages of corticotomy assisted orthodontic treatment like reducing anchorage requirements and improving stability after treatment, there are some disadvantages such as being an invasive method, complications depending on surgical procedure (pain, edema and infection), and periodontal damage such as alveolar bone loss, root resorption and gingival recession.

Günümüzde erişkin hastaların ortodontik tedavi talepleri giderek artmaktadır. Erişkin hastalarda hücresel aktivitenin az, kemik yoğunluğunun fazla olması ortodontik tedavi süresini uzatmaktadır. Bu durum estetik kaygıları olan erişkin hastalar için sorun yaratmaktadır. Ortodontik tedavide, harekete karşı en fazla direnç kortikal kemikten kaynaklanmaktadır. Kortikotomi ve alveolar dekortikasyon ile, kortikal kemiğin direnci azaltılarak, diş hareketinin daha hızlı elde edilmesi ve tedavi süresinin üçte bir oranında kısaltılması mümkün olabilmektedir. Kortikotomi sonrası kemik grefti uygulanması, alveolar hacim artışı sağlayarak dişlerin hareket alanını 2-3 katına çıkarabilen ve çekimli tedavilere alternatif oluşturan bir yöntemdir. Kortikotomi destekli ortodontik tedavilerin, ankraj ihtiyacını azaltma ve tedavi sonrası daha az nüks görülme gibi avantajlarının yanı sıra; invaziv bir yöntem olması, yapılan cerrahi uygulamaya bağlı olarak ağrı, ödem ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar oluşabilmesi, alveolar kemik kaybı, kök rezorpsiyonu ve dişeti çekilmesi gibi periodontal hasarların görülebilmesi şeklinde bazı dezavantajları da bulunmaktadır.