Investigation Of The Factors Affecting Profitability In The Banking Sector With Panel Data Analysis: The Case Of Turkey


Saldanlı A. , Aydın M.

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, no.24, pp.1-9, 2016 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-9

Abstract

Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarının karlılığı etkileyen faktörler 2004-2014 dönemi için incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle serilerin durağanlık mertebeleri birim kök testleri ile araştırılmıştır. Bu kapsamda karlılığı etkileyen faktörler, iki farklı model aracılığıyla tahmin edilmiştir. Panel sabit etkiler modeli ile tahmin edilen ve bağımlı değişkenin net dönem karı (zararı)/toplam aktifler olduğu modelde Özkaynaklar / Toplam Aktifler, Likit Aktifler / Kısa Vadeli Yükümlülükler, Faiz Dışı Gelirler (Net) / Toplam Aktifler, Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri değişkenlerinin; bağımlı değişkenin net dönem karı (zararı) / özkaynaklar olduğu diğer modelde ise sadece Faiz Dışı Gelirler (Net) / Toplam Aktifler değişkenin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır