LİSANS VE ÖNLİSANS DÜZEYİNDE TURİZM ÖĞRENİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARINI İFADE ETME VE DEMOGRAFİK VE SOSYAL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


AKOVA O., Çetin G., Kaya F.

Uluslarararası yönetim ve turizm araştırmaları kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 11 May 2014, pp.1-15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-15
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Importance of emotional expression have been acknowledged in tourism industry because of its labor intensive characteristics. The emotional expression not only impact satisfaction of customers but also organizational communications. Therefore emotional expression should be considered among important skills of students in tourism schools. This study aims to identify the relationship between emotional expression skills and various demographic and social factors using mean difference tests and correlation. The analysis of data collected from 184 students revealed that social skills differ among different ages and almost all of the social factors are correlated with the social skills of students except usage of social media

Turizm işletmelerinde emeğin yoğun kullanımı insana ve insan ilişkilerine verilen önemin artmasına neden olmaktadır. İşgörenlerin duygularını ifade edebilmesi örgüt içinde insan ilişkilerinin etkilemektedir.Turizm endüstrisine eğitilmiş işgücü yetiştiren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin gelecekte turizm işletmelerince çalışacakları düşünüldüğünde insan ilişkilerinin iyileştirilmesi açısından duygularını ifade edebilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada turizm eğitimi alan lisans ve önlisans öğrencilerinin duygularını iafade etmeleri  ile demografik ve sosyal özellikleri (sosyal aktivetelere katılım, kendini prezantabıl bulma, sosyal paylaşım sitelerini kullanma, kıyafete özen gösterme ve ailenin finansal durumu) değişkenleri arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre demografik değişkenlerle yapılan analizden 2 değişkende ilişki bulunurken sosyal değişkenlerle duyguları ifade ölçeği arasında değişkenlerin büyük çoğunluğunda ilişki olduğu saptanmıştır.