“Klasik Doğrusal Regresyon Analizine Alternatif Bir Yöntem Olarak Bulanık Doğrusal Regresyon Analizi ve Bir Uygulama”


İşbilen Yücel L.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.59, no.1, pp.109-134, 2009 (Peer-Reviewed Journal)