Kök rezorpsiyonu olan bir olgunun endodontik ve cerrahi kombine tedavisi: olgu sunumu


AŞÇI S., ÖZBAŞ H., YALÇIN T. Y.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.47, no.2, pp.57-63, 2013 (Peer-Reviewed Journal)