Üretimin ve Tüketimin Küreselleştiği Dünyada Çokuluslu Şirketler Ve Türkiye’de Çokuluslu Şirketlerin Gelişimi,


ÜSTÜNDAĞ H. C., BALKANLI A. O.

Avrasya Bilimler Akademisi, İşletme ve İktisat Dergisi, (Eurasian Academy of Sciences, Eurasian Business And Economics Journal), vol.2018, no.15, pp.40-62, 2018 (Peer-Reviewed Journal)