Konjonktür Dalgalanmaları Ve Makro İhtiyati Tedbirlerin Banka Orta Düzey Yöneticilerinin Stratejik Rolleri Üzerindeki Etkisi


Demirel Y., Baran M.

31. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2023, pp.1-12

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Ekonominin içinde bulunduğu konjonktür evresi, işletmelerin ve yönetim kademelerinin stratejik yönetim sürecinde, özellikle stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasında dikkate alınması gereken önemli dışsal çevre faktörlerindendir. Bu çalışmada orta düzey yöneticilerin stratejik rolleri üzerinde konjonktür dalgalanmalarının ve makro ihtiyati tedbirlerin etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonuçları, ekonominin genişleme ya da ekonomiyi canlandırmak amacıyla genişletici politikalar, makro ihtiyati tedbirler uygulandığı dönemlerde tasarlanan stratejinin uygulanması; buna karşın daralma evresinde ya da ekonomiyi soğutma amacı taşıyan politika ve makro ihtiyati tedbirlerin uygulanması durumunda alternatiflerin öncülüğü ve bilgi sentezleme rollerinin öncelikli hale geldiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Orta düzey yöneticiler, stratejik roller, konjonktür dalgalanmaları, makro ihtiyati tedbirler, bankacılık.