COVID-19 Hastalarında Cinsiyetin Enflamatuvar Belirteçlere Etkisi


Polat Ö., Anaklı İ., Alay G., Çeliksoy E., Tuna V., Orhun G., ...More

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, vol.18, pp.14-21, 2020 (Peer-Reviewed Journal)