The Reasons for Flight Attendants to Remain Silent in Reporting Problems: A Qualitative Study


Creative Commons License

Çeken S., Ünsal P.

3. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2021, pp.70-84

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.70-84
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Uçuş ekiplerinin emniyete dayalı bir konuyu dile getirip sessiz kalmamaları kaza ve yaralanma

gibi pek çok olayın önüne geçerek emniyetli olmayan uygulamaların bulunup düzeltilmesini

sağlamaktadır. Emniyet sessizliğine ve emniyet yönetimine ilişkin veriler sessiz kalmanın

ardındaki sebepleri saptamada oldukça işe yaramaktadır. Araştırmanın amacı, uçuş emniyetini

tehlikeye atan ya da sorun teşkil eden bir konu hakkında kabin ekiplerinin sessiz kalma

nedenlerini saptamaktır. Araştırma kapsamında havacılık sektöründe faaliyet gösteren bir

şirketin kabin amiri ve eğitmen kabin amirleri olmak üzere 11 kişi ile yarı yapılandırılmış

görüşme tekniği ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler MAXQDA 20 Nitel

Analiz Programı’nda içerik analizi ve yaratıcı kodlama teknikleri ile analiz edilerek araştırma

sorusuna ilişkin tema ve kodlamalar elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler içerik

analizi yoluyla incelenip yorumlandıktan sonra kabin ekiplerinin sessizlik nedeni 8 tema altında

toplanmıştır. Bunlar; cezalandırılma korkusu, amir ile zayıf ilişkiler, bilgi yetersizliği, statü

farklılığı, söylemenin gereksiz olduğu düşüncesi, negatif etiket korkusu, kişilerarası ilişkilerin

bozulma korkusu ve iş yüküdür.