Arapça Öğrenenlerin Dil Performanslarını Geliştirmeye Yönelik Strateji ve Yöntemler/The Strategies And Methods Which Help Learners Of Arabic To Develop Their Language And Performance


ŞABAN İ., Ertürk Z.

Nüsha (Şarkiyat Araştırmaları Dergisi), vol.XVII, no.44, pp.77-90, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: XVII Issue: 44
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Nüsha (Şarkiyat Araştırmaları Dergisi)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.77-90
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In order to obtain positive results in education, education and teaching should be given the same importance. In the last century, different strategies have been developed in the field of teaching as well as strategies developed for learning. These strategies can be applied in every discipline and the efficiency can be increased much more. Undoubtedly, the teaching strategies and the methods that are compatible with these strategies will also increase efficiency in teaching foreign languages. Here we will study what strategies and methods have been applied in Arabic teaching, which has gained importance in Turkey in recent years. 

Eğitimde olumlu sonuçlar almak için öğrenim ve öğretime aynı oranda ehemmiyet verilmelidir. Son yüzyılda öğrenim için geliştirilen stratejilerin yanı sıra öğretim alanında da değişik stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejiler her bilim dalında uygulanabilir ve bu şekilde verim daha da arttırılabilir. Hiç şüphesiz öğretim stratejileri ve stratejilerle uyumlu yöntemlerin yabancı dil öğretiminde de kullanımı verimi arttıracaktır. Biz burada, son yıllarda Türkiye’de önem kazanan Arapça öğretiminde hangi strateji ve yöntemlerin nasıl uygulandığını ele alacağız.