Periodontal therapy in a young patient with Glanzmann Thrombastenia: A case report.


Sancak S., Kılıç B., Yaman D.

9. Uluslararası OSSEDER Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2023, vol.1, no.1, pp.67

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.67
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ

Glanzmann Trombastenisi, otozomal çekinik karakterde, kalıtımsal bir kanama bozukluğu hastalığıdır. Hastalığın temel klinik belirtileri, travmalara karşı normalden daha fazla ya da daha uzun süre kanama yanıtı, spontan mukokütanöz kanamalar, diş eti kanamaları, gastrointestinal kanamalar ve hematüri gibi belirtilerdir. Bu olgu sunumunda, Glanzmann Trombastenisi tanısı konmuş olup bir süredir takip edilen ve geçmeyen, şiddetli, zaman zaman da spontan diş eti kanaması şikayetiyle başvuran genç bir hastada, alınması gereken önlemler altında hastanın (Step I ve II) periodontal tedavisinin sonuçları sunulacaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Kliniği’ne yönlendirilmiş, inatçı ve şiddetli diş eti kanaması şikayetiyle başvuran 17 yaşındaki Glanzmann Trombastenisi tanısı konmuş genç erkek hastada yapılan klinik ve radyolojik muayene sonrasında, hastanın sistemik durumuna ek olarak generalize gingival inflamasyona maruz kaldığı, buna bağlı olarak diş eti dokusunda kanama, ödem, kırmızılık inflammatuar semptomlara sahip olduğu saptanmıştır. Teşhis konmasını takiben hastayı sistemik durumu nedeniyle takip eden klinikle bağlantı kurulmuş, pre-op ve op sırasında alınması gereken önlemlerle ilgili görüşülmüştür. Periodontal incelemeleri takiben hastanın cerrahi olmayan (Step I ve II) periodontal tedavileri tamamlanmış ve ağız bakımı eğitimi verilmiştir. Aktif tedavisinin tamamlanmasını takiben iyileşme 1. ve 3. haftalarda takip edilmiştir. 1 ve 3-aylık kontrollerde başlangıç fotoğraf ve periodontal ölçümleri tekrarlanmış, gingival kanama ve ödem gibi diş eti iltihabı belirtilerinin gerilediği görülmüştür, hastanın rutin kontrolleri kliniğimizde devam etmektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Glanzmann Trombastenisi, zaman zaman ölümcül olabilecek kanamalara sebep olabilen kalıtsal bir hastalıktır. Tedavisi sırasında, hastalığın gerektirdiği önlemlerin birebir uygulanması ve yapılacak periodontal tedavi ile diş etindeki plak birikimine bağlı belirtilerin giderilmesi hastanın yaşam kalitesini arttıracak ve oral hijyen ile ilgili motivasyonuna katkı sağlayacaktır.