COVID-19 and Head and Neck Cancer


Çaytemel B., Şen C., Uysal E., Ulusan M.

in: COVID-19: Molecular and Clinical Approach, Bedia Çakmakoğlu,Sema Sırma Ekmekçi,Umut Can Küçüksezer,Vuslat Yılmaz,Günnur Deniz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.145-142, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Istanbul University
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.145-142
  • Editors: Bedia Çakmakoğlu,Sema Sırma Ekmekçi,Umut Can Küçüksezer,Vuslat Yılmaz,Günnur Deniz, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Since the announcement of the new Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic on March 11, 2020, almost all healthcare sys- tems, including centers where head and neck cancer patients are treated and operated, have been globally affected. In most of the otolaryngology clinics, elective procedures and surgeries were suspended, and the number of patients examined in outpa- tient clinics decreased. Furthermore, cancer patients did not come to hospitals with the concern of being infected by COVID-19. This situation caused delays in the diagnosis, treatment and follow-up of head and neck cancer patients. Furthermore, studies have shown that being infected by COVID-19 during active treatment seriously increases the severity of the symptoms of the disease, the need for intensive care and mortality. When patients with head and neck cancer are evaluated separately from other cancer groups; because the head and neck cancers are usually associated with tobacco products and the incidence of head and neck cancers increases with age, patients are in the high risk group associated with COVID-19 regardless of the current cancer. In addition, some of these patients have tracheostomy which facilitates the spread of the disease. In this study, we tried to compile the information in the literature about how to carry out the diagnosis, treatment and follow-up of patients with head and neck cancer during the pandemic.

Yeni Koronavirüs Hastalığı’nın (COVID-19) 11 Mart 2020’de küresel salgın ilan edilmesinden bu yana; baş-boyun kanseri has- talarının takip ve opere edildiği merkezler de dahil olmak üzere neredeyse tüm sağlık sistemleri küresel olarak etkilenmiştir. Çoğu klinikte elektif günübirlik işlemler ve ameliyatlara ara verilmiş, muayene edilen hasta sayısında azaltmaya gidilmiştir. Kanser hastalarının SARS-CoV-2 ile enfekte olma endişesiyle hastanelere gitmemesi ve bu olguların ikinci planda kalması, baş-boyun kanseri hastalarının tanısında, tedavisinde ve takibinde gecikmelere yol açmıştır. Yapılan çalışmalarda, aktif tedavi (ameliyat veya radyoterapi/kemoterapi) esnasında COVID-19 geçirmenin hastalığın semptomlarının şiddetini, yoğun bakım ihtiyacını ve morta- liteyi ciddi artırmakta olduğu ortaya konulmuştur. Baş-boyun kanserli hastalar diğer kanser gruplarından ayrı olarak değerlendi- rildiğinde; genellikle tütün ürünleri ile ilişkili olduklarından ve yaş ile sıklığı arttığından, hastalar mevcut olan kanserden bağımsız olarak COVID-19 ile ilişkili yüksek risk grubundadırlar. Bu hastaların bir kısmında mevcut olan trakeostomi de SARS-CoV-2’nin yayılımı açısından yüksek risk oluşturmaktadır. Bu yazıda küresel salgın sürecinde baş-boyun kanserli hastaların tanısının, tedavi- sinin ve takibinin nasıl yürütülmesi gerektiği hakkında literatürdeki bilgiler derlenmiştir.