ASYMMETRIC RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY


İçen H.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ / DOĞUŞ UNIVERSITY JOURNAL, vol.22, no.2, pp.1-18, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ / DOĞUŞ UNIVERSITY JOURNAL
  • Page Numbers: pp.1-18

Abstract

This study examines the relationship between public expenditures and economic growth of Turkey within the framework of Wagner Law by the way of ARDL and Nonlinear ARDL (NARDL) approaches over the period 2006Q1 – 2020Q4. The effect of positive and negative changes in economic growth with NARDL method can be differentiated on public expenditures. According to the findings of ARDL method, there is no long-term relationship between public expenditures and economic growth. According to the NARDL method, the public expenditures are asymmetrical in the periods of expansion and contraction of the economy. 

Bu çalışmada Türkiye’de kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Wagner Yasası çerçevesinde 2006Q1 – 2020Q4 dönemi için ARDL ve Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL) yöntemleri ile araştırılmaktadır. NARDL yöntemi ile ekonomik büyümedeki pozitif ve negatif değişimlerin kamu harcamalarındaki etkisi ayrıştırılabilmektedir. ARDL yönteminden elde edilen bulgulara göre kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki bulunamamıştır. NARDL yöntemine göre ise ekonominin genişleme ve daralma dönemlerinde kamu harcamaları asimetrik bir davranış sergilemektedir.