Sosyal Medya İle Değişen Kamusal Alan Yapısı: Kanaat Oluşumunda Twitter’ın Etkisi


Gönenç A. , Gider S.

in: İletişim Çalışmaları, Aytekin İşman,Aydın Ziya Özgür,Mustafa Öztunç, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.152-171, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Sakarya Üniversitesi Yayınları
  • City: Sakarya
  • Page Numbers: pp.152-171
  • Editors: Aytekin İşman,Aydın Ziya Özgür,Mustafa Öztunç, Editor

Abstract

Bu çalışma, ana hatları ile kamusal alan ve kanaat kavramı üzerinden bir sosyal medya

platformu olarak Twitter’ın mevcut gündemdeki kanaat ve düşüncelerini ne ölçüde

değiştirip değiştirmediği üzerine odaklanmıştır. Twitter’a bu bakış açısı ile

yaklaşıldığında demokrasi üzerinde etkili olup olmadığı, bireylerin bu platform

üzerinden kanaat oluşturabilmeleri, oluşan bu fikir akımının dolaşıma girip etki

yaratabilmesi ve neticesinde kamusal alanın oluşup oluşmadığı gibi konular

çalışmanın ana hatlarını oluşturmaktadır. Söz konusu çalışma yürütülürken

literatürdeki tartışma ve görüşler incelenmiş ve yine Twitter üzerinden yapılan bir

anket çalışması ile söz konusu sorulara cevap aramaya çalışmıştır.