ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEM POLİKLİNİĞİ’NDE 4 VE 6. AYDA SADECE ANNE SÜTÜ İLE BESLENME ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMES


Kahraman Güzel H., Tepe Y., Dudaklı A., Özbörü Aşkan Ö., Keskindemirci G., Bakır Kayı A., ...More

44. PEDİATRİ GÜNLERİ 23. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ, İstanbul, Turkey, 17 - 20 April 2022, pp.494-572

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.494-572
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bebek Dostu Hastane Sertifikası olan bir hastanede çocuk sağlığı izlem polikliniğinde takip edilen bebeklerin 4. ve 6. aylardaki sadece anne sütü (SAS) ile beslenme durumlarının ve bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal-Metod: Çalışmamızda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğimizde (ÇSİP) takip edilen, Ocak 2018 - Ağustos 2021 tarihleri arasında doğan bebeklerin dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Bebeklerin 4. ve 6. aylarında beslenme durumları, ebeveynlerin demografik bilgileri, annelerin sağlık durumları ve kullanılan ilaçlar kaydedildi. Bulgular: Ocak 2018 - Ağustos 2021 tarihleri arasında ÇSİP’e izlem için başvuran 536 bebeğin kişisel sağlık dosyalarından veriler kaydedildi. Belirlenen tarihler arasında 4. ay verilerine ulaşılan 482 bebeğin 4. ayda anne sütü ile beslenme oranı %96,5 (n=465), SAS ile beslenme oranı %77,4 (n=373) saptandı. Altıncı ay verilerine ulaşılan 479 bebeğin 6. ayda anne sütü ile beslenme oranı %94,4 (n=452) iken SAS ile beslenme oranı %35,3 (n=169) olarak bulundu. Dördüncü ayında SAS beslenen bebeklerin karışık beslenen bebeklere kıyasla 12. ve 24. ayda anne sütüne devam etme oranı daha yüksek bulundu (p=0,026, p>0,001). Altıncı ayında SAS beslenen bebeklerin karışık beslenen bebeklere kıyasla 12. ayda anne sütüne devam etme oranı daha yüksek saptanırken, 24. ayında fark saptanmadı (p<0,001, p=1,000). Anne sütü ile beslenme durumunda yıllara göre anlamlı bir fark tespit edilmedi. Anne-baba yaşı ve eğitim düzeylerinin 4. ve 6. aylarda SAS ile beslenmeye etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Sonuç: İlk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmenin sağlanabilmesi için anne ve bebeklerin ÇSİP’de düzenli izlemi, emzirme danışmanlığı verilmesi ve bebek dostu hastane uygulamalarının gerçekleştirilmesi önemlidir. Bulgularımız 4. ve 6. aylarda SAS ile beslenmenin, yaşamın ikinci yılı ve sonrasında anne sütü devamlılığı açısından etkili bir faktör olduğunu düşündürmektedir.