Aile Hukukuna İlişkin Davalarda Mahkemelerin Yetkisi ile Tanıma ve Tenfiz Kurallarını Düzenleyen Avrupa Konseyi Tüzüğündeki Milletlerarası Yetki Kuralları


ERDEM B. B.

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, vol.21, pp.33-42, 2001 (Scopus)