Maksillofasiyal Cerrahi Pratiğinde Karşılaşılan Patolojik Lezyonlar.


ÇAKARER S., İŞLER S. C., AYDİL B. A., KESKİN C.

KBB ve Baş Boyun Cerrahisinde Fasiyal Plastik Uygulamalar, vol.7, no.2, pp.10-15, 2014 (Peer-Reviewed Journal)