Kültür Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss)’ndan İzole Edilen Gram-Negatif Patojenlerin Antijenik Karakterizasyonu


AKAYLI T., ÇANAK Ö., ÜRKÜ Ç.

3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.27

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kastamonu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.27
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Antigenic Characterization of Gram-Negative Pathogens Recovered From Cultured Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

The aim of this study is the determination of the antigenic structures of Gram-negative pathogenic bacteria recovered from cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by using Sodium Docecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) method. Bacterial isolates used in the study were recovered from diseased cultured rainbow trout in different sampling studies carried out in fish farms located in Sapanca and Fethiye regions between 2009 and 2012. They were identified using routine bacteriological methods and API 20E rapid identification kits. Later, outer membrane protein (OMP) and lipopolysaccharide (LPS) samples were extracted from 10 Gram-negative bacterial samples of Vibrio spp., Aeromonas spp. and Pseudomonas spp. Antigenic profiles of bacteria were determined by using SDS-PAGE analysis. Despite the similarities between the OMP profiles of the bacteria were observed, differences were detected in the LPS profiles. 

As a result it was determined that the determination of the antigenic structures of  bacteria by using OMP and LPS analyzing  is a useful tool for the characterization of these bacteria and for the detection of the differences between the isolates from separate geographical regions.

Bu çalışmanın amacı kültür gökkuşağı alabalıkları (Oncorhynchus mykiss)’ndan izole edilen Gram-negatif bakterilerin antijenik yapılarının Sodyum Dodesil Sülfat-Poliakrilamit Jel Elektroforezi (SDS-PAGE) metodu kullanılarak belirlenmesidir. Çalışmada kullanılan bakteriler 2009-2012 yılları arasında Sapanca ve Fethiye bölgelerinde bulunan hasta kültür gökkuşağı alabalıklarından izole edilmiştir. Bakteri izolatları rutin bakteriyolojik metotlar ve API hızlı teşhis kiti kullanılarak identifiye edilmiştir. Vibrio, Aeromonas ve Pseudomonas genuslarına ait oldukları tespit edilen10 adet bakteri izolatına ait dış membran protein (OMP) ve lipopolisakkarit (LPS) örnekleri hazırlanmıştır. Bakterilerin antijenik profilleri SDS-PAGE analizi ile belirlenmiştir. Bu bakterilerin OMP profillerinde benzerlikler görülmesine rağmen LPS profillerinde farklılıklar gözlenmiştir.

Sonuç olarak OMP ve LPS analizleri ile bakterilerin antijenik yapılarının belirlenmesinin, bakteri izolatlarının karakterizasyonunda ve değişik coğrafik bölgelerden izole edilen suşlar arasındaki farklılıkların tespit edilmesinde kullanılabilecek faydalı araçlar olduğu görülmüştür.